Poszukiwania zimy

Jak widać zimy nie ma, do tego wyszło takie słońce, że powiało kiczem...