Białowieski Rudzik

Jak pięknie można się wpisać w kolory jesieni...